euT

eu str invT

opkk

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr

Unaprjeđenje web stranice je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Općina Hum na Sutli koristi reciklažno dvorište u svrhu sustavnog gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Na taj način doprinosimo smanjenju papirnatog, staklenog, metalnog te biorazgradivog otpada. Ujedno doprinosimo sustavnom gospodarenju otpadom. U reciklažnom dvorištu osigurano je zasebno prikupljanje korisnih sirovina, obrada, ponovno korištenje otpada te u konačnici smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište. S navedenim je omogućeno učinkovitije upravljanje resursima i smanjuje se šteta za okoliš. Reciklažno dvorište koriste svi stanovnici općine, a to je 5.060 stanovnika odnosno 1.764 domaćinstva.

Na području općine postoji deponij komunalnog otpada uz koji se nalazi sortirnica iskoristivog otpada i reciklažno dvorište. Postavljeno je 15 kontejnera zatvorenog tipa volumena 7m³ za odlaganje otpada (metal, staklo, građevni otpad iz kućanstva i sl.). Za odlaganje krupnog glomaznog otpada postavljen je 1 kontejner zatvorenog tipa volumena 10m³, dok se za odlaganje odjeće i tekstila koriste 2 tipska kontejnera za tekstil, 1 natkriveno klimatizirano (ventilacijski otvori) spremište za neopasni otpad, 2 natkrivena klimatizirana spremišta za opasni otpad. U sklopu sortirnice iskoristivog otpada vrši se prikupljanje PET otpada, limenki i papira. Postavljena su 2 dodatna kontejnera za staklo i staklenu ambalažu volumena 7m³. Površina platoa reciklažnog dvorišta je 582 m².