euT

eu str invT

opkk

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr

Unaprjeđenje web stranice je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Zelena kanta - miješani otpad

Miješani otpad je otpad iz kojeg nisu izdvojeni posebni materijali (papir, staklo, plastika, ..). U miješani komunalni otpad odlažu se:

 • onečišćene vrećice, onešišćeni papir i folije za omatanje hrane, onečišćeni ubrusi i maramice,
 • spužve, vata, vrećice iz usisavača, otpad od metenja, opušci
 • higijenski ulošci, pelene,
 • naljepnice, tapete, britvice
 • ambalaža neprikladna za reciklažu (višeslojna od plastike i aluminija, ambalaža lijekova)

Plava vreća

U plave vreće treba odlagati:

 • novine, časopise,  bilježnice, razglednice
 • prospekte, kataloge, kalendare
 • kartonske kutije (spljoštene), uredski papir, tetrapak

 

Ne stavljati:

 • korištene maramice, pelene,
 • tapete, ljepljive trake,
 • plastificirani papir

Zeleni spremnik

U zeleni spremnik odlažemo ambalažno staklo. Pod ambalažnim staklom podrazumijevamo:

 • Staklene boce, staklenke, teglice (očišćene od ostataka sadržaja, bez čepova i poklopaca),
 • Razbijene staklene čaše (ne kristalne!)


U zeleni spremnik oznake NE odlažemo sljedeće:

 • Ogledala, prozorska stakla
 • Armirano staklo, vatrostalno staklo
 • Kristal, porculan, žarulje 
 • Medicinsko i laboratorijsko staklo (infuzije, ampule, epruvete)

Ovakvo staklo dostavljamo u reciklažno dvorište

Žuta vreća

U žute vreće treba odlagati:

 • plastične boce pića i napitaka, mlijeka i mliječnih proizvoda,
 • boce od jestivog ulja, deterdženta
 • tube i posude prehrambenih i kozmetičkih proizvoda
 • vrećice, sve vrste PVC folija i sl.

 

Ne stavljati:

 • ambalažu od motornih ulja i maziva,
 • staklene boce,
 • ambalažu pesticida, kiselina, boja,
 • igračke

Žuti spremnik

U spremnik žute boje odlažemo plastični otpad. Pod plastičnim otpadom podrazumijevamo sljedeće:

 • Plastične boce od soka, mlijeka, mliječnih proizvoda, vode
 • Plastične boce od ulja i octa
 • Ostala plastična ambalaža, poput čaša od jogurta ili posudica margarina
 • Jednokratni plastični pribor za jelo
 • Čiste plastične vrećice i plastične, prianjajuće folije, celofan, najlonske vrećice
 • Predmeti od plastike (npr. dječje igračke, zdjelice i slično)
 • Boce sredstava za osobnu higijenu i čišćenje

Plastična ambalaža treba biti isprana od ostataka sadržaja i, ukoliko je to moguće, spljoštena.

U žuti spremnik  NE odlažemo sljedeće:

 • Ambalaža od motornih ulja i maziva
 • Ambalaža od opasnih i zapaljivih tvari

Reciklažno dvorište

Općina Hum na Sutli koristi reciklažno dvorište u svrhu sustavnog gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Na taj način doprinosimo smanjenju papirnatog, staklenog, metalnog te biorazgradivog otpada. Ujedno doprinosimo sustavnom gospodarenju otpadom. U reciklažnom dvorištu osigurano je zasebno prikupljanje korisnih sirovina, obrada, ponovno korištenje otpada te u konačnici smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište. S navedenim je omogućeno učinkovitije upravljanje resursima i smanjuje se šteta za okoliš. Reciklažno dvorište koriste svi stanovnici općine, a to je 5.060 stanovnika odnosno 1.764 domaćinstva.

Na području općine postoji deponij komunalnog otpada uz koji se nalazi sortirnica iskoristivog otpada i reciklažno dvorište. Postavljeno je 15 kontejnera zatvorenog tipa volumena 7m³ za odlaganje otpada (metal, staklo, građevni otpad iz kućanstva i sl.). Za odlaganje krupnog glomaznog otpada postavljen je 1 kontejner zatvorenog tipa volumena 10m³, dok se za odlaganje odjeće i tekstila koriste 2 tipska kontejnera za tekstil, 1 natkriveno klimatizirano (ventilacijski otvori) spremište za neopasni otpad, 2 natkrivena klimatizirana spremišta za opasni otpad. U sklopu sortirnice iskoristivog otpada vrši se prikupljanje PET otpada, limenki i papira. Postavljena su 2 dodatna kontejnera za staklo i staklenu ambalažu volumena 7m³. Površina platoa reciklažnog dvorišta je 582 m².

Plavi spremnik

U plavi spremnik odlažemo papir i karton. Pod ovim pojmovima podrazumijevamo sljedeće:

 • Novine, časopisi, reklamni letci, prospekti, katalozi, kalendari
 • Knjige s papirnatim ili kartonskim koricama, bilježnice, notesi (bez spiralnog uveza)
 • Uredski papir, papirnate omotnice, pisma, kartonski fascikli
 • Čiste papirnate vrećice
 • Karton i kartonska ambalaža (spljoštena i u manjim komadima), kartonska ambalaža za jaja
 • Valovita ljepenka

U plavi spremnik ne odlažemo sljedeće:

 • Plastificirani papir
 • Upotrebljene papirnate maramice, salvete i pelene
 • Korišteni papirnati tanjuri i čaše
 • Fotografije
 • Vlažni ili truli papir ili karton
 • Prljavi papir
 • Knjige s plastificiranim ili kožnim koricama

Kontejner za tekstil, odjeću i obuću

U kontejnere se odlaže rabljena odjeća i obuća koja više nije u funkciji ili koje se jednostavno želite riješiti.

U spremnike za otpadni tekstil treba odlagati:

 • odjeću, ručnike, posteljinu, zavjese,
 • šešire i kape,
 • torbe i krpene igračke,
 • ostale otpadne tekstilne proizvode